Flytta med barn – låt dem vara med och bestämma

Att två stycken vuxna flyttar ihop kan i många fall innebära att en av parterna har barn sedan tidigare och att även barnen följer med i flytten. Här finns det naturligtvis vissa problem som kan dyka upp. barnen vill naturligtvis i de fallens se sina föräldrar leva tillsammans och en ny man/kvinna i familjen brukar kunna skapa mindre konflikter. Det brukar lägga sig allt eftersom barnen – och de vuxna – acklimatiserar sig till den nya bostaden, lär känna varandras vanor och rutiner och sätter upp nya sådana. Det senare är viktigt i sammanhanget. Även om man inte är pappa/mamma till barnen så har man ändå ett ansvar i att uppfostra dem så länge man lever under samma tak.

 

Ett bra sätt är att försöka ha små sammankomster – familjeråd – där man går igenom hur man vill ha det. Och – där även barnen får vara med och bestämma. Vad tycker de är viktigt, finns det något som de vill ändra på och har de några önskemål. Ni är en familj nu och varje röst ska räknas. En annan viktig sak gäller det privata. Barn har också rätt till en privat sfär och har rätt att kunna ”stänga dörren efter sig”. Försök i den mån det är möjligt att ge barnen ett eget rum och en frizon för att leka, läsa läxor och för att slappna av.

barn och mamma leker med klossar

Flytta ihop med barn – några tips

Vi tänkte här komma med några tips kring att flytta ihop med barn och vi tänkte förenkla genom att rada upp dessa i punkter. Tipsen i fråga gäller både praktiska saker och mer emotionella sådana.

 

  • Inred med barnen och var generös. Om barnet har ett eget rum – låt då barnet i fråga vara med och inreda. Var generös här. Vad spelar det för roll om barnet vill ha planscher på bilar över hela väggen eller om det vill ha en färg som kanske skär sig mot de övriga rummen? Ett tips i detta är att ta hjälp också. Går det att bygga något roligt med hjälp av en snickare – en cool säng, en häftig leksak och så vidare – eller kan kanske en målare måla en favoritkaraktär från filmen Frost på väggen? Skapa trivsel!
  • Var ett stöd. Du som bonusförälder har, som sagt, ett ansvar i att vara med och uppfostra barnen. Men: huvudansvaret ligger fortfarande hos mamma och pappa. En svår balansgång och vårt råd är att du mer fungerar som ett stöd till din sambo i detta. Ta ett steg tillbaka och stötta honom/henne. Se dig mer som en medmänniska som sätter tydliga regler än som en person vars uppgift ligger i att uppfostra. Relationen mellan dig och den förälder du ”ersatt” kan naturligtvis även den vara ansträngd. Här gäller det att agera vuxet och att försöka undvika onödigt slitage och konflikter.
  • Finns tillhands. Visa att du bryr dig om barnen – men vara genuin och äkta. Barn kan se falskhet på lång väg. Försök att vara en schysst person som visar barnen att du finns där då de behöver dig. Skulle en tystnad uppkomma då ni umgås så är detta ingenting att vara orolig för. Tystnad är en viktig kommunikation som i många fall visar sig vara lika viktig som ord. I synnerhet om orden i fråga enbart sägs för att bryta en tystnad.
  • Området. Om barnet flyttat till en ny stad eller ett nytt område så är det viktigt att ni visar vart allting finns och att ni ser till att göra det på ett roligt sätt. Här är simhallen – ska vi bada, här är en fotbollsplan – ska vi spela lite fotboll?
  • Du är nummer två. Den insikten måste du som bonusförälder skaffa dig. Barnen kommer alltid i första rummet för din partner.
  • Det tar tid. Att bygga en relation med ett barn tar tid och förtroende och kärlek kan inte stressas fram. Belöningen – att vinna förtroendet från ett barn – det är en av de finaste gåvorna du kommer att få och är väl värd att vänta på.

Ska du flytta ihop?

Då hittar du all information du behöver i denna guide.  Vad skall du tänka på om du vill flytta ihop med din pojk eller flickvän?  Hur sköter man den praktiska fördelningen av uppgifter hemma?