Andra regler vid samboförhållande än vid äktenskap

I Stockholm är det fler par som väljer att gifta sig än som väljer ett samboförhållande. Varför är det så? Att det skulle finnas en skillnad mellan att vara sambo och att vara gift är något som många kanske inte funderar så mycket kring. Det är det romantiska förhållandet som är det viktiga och kärleken är väl lika stor fast man inte har ringar på fingret eller stått i någon kyrka och åbäkat sig?

Dock är äktenskapet ett betydligt mer djupgående juridiskt kontrakt mellan två parter, medan samboförhållandet vilar på lösare grunder. Detta blir framför allt tydligt om man får barn, bestämmer sig för att avsluta förhållandet eller om någon av parterna dör. Står ni i valet och kvalet när ni ska flytta ihop om ni vill vara sambos eller gifta er, kommer här några korta beskrivningar av hur de två förhållandetyperna skiljer sig åt. Vill man veta mer om vad som gäller vid samboförhållanden kan man läsa vidare på en sajt om familjerätt eller kontakta en jurist i Stockholm med inriktning på familjerätt.

Gemensam och enskild egendom vid äktenskap

Medan man är gift är det upp till en själv hur man vill förvalta sin egendom; någon av parterna kanske driver ett företag och tar beslut gällande det, den andra kanske har ett nedärvt sommarställe som man ärvt av släkten och tänker att det ska fortsätta gå neråt i generationerna. Men när man skiljer sig är det slut på mitt och ditt. Då ska nämligen alla de enskilda egendomarna läggas ihop och delas upp. Den samlade egendomen kallas för giftorättsgodset och uppdelningen kallas bodelning.

Grundregeln är att giftorättsgodset delas upp 50-50. Parterna kan göra upp i godo, kanske tar företagaren hand om företaget medan sommarstället fortsätter tillhöra den som ärvt det. Men om parterna inte kommer överens kan konflikten utvecklas till en tvist och parterna måste söka juridisk hjälp. Vill man att viss egendom ska ställas utanför bodelningen vid en skilsmässa kan man komma överens om det i ett äktenskapsförord, där man anger vilken egendom ska förbli enskilda efter en eventuell skilsmässa.

Samboegendom och samboavtal

När ett samboförhållande tar slut blir inte all egendom gemensam på det här sättet. Det finns dock något som heter samboegendom, och det är den gemensamma bostaden samt egendom som köpts gemensamt av paret för att användas i det gemensamma hushållet samboegendomen ska delas upp lika mellan parterna. Man kan också skriva ett så kallat samboavtal som reglerar vad som ska hända med egendomarna när man separerar.

Vem är fadern?

Vad gäller barn och arvsrätt finns några avgörande skillnader. Om ett gift par får barn blir pappan automatiskt far till barnet, och föräldrarna får gemensam vårdnad. Är föräldrarna sambor, är det däremot mamman som får enskild vårdnad, och pappan måste genomgå ett faderskapstest för att kunna klassas som far till barnet. Föräldrarna måste också ansöka om att få gemensam vårdnad hos socialstyrelsen.

Arvsrätt vid äktenskap och samboförhållande

Om en gift person dör, är det först dennes make eller maka som ärver egendomen, och först när maken eller makan dör går arvet vidare till barnen. I ett samboförhållande däremot ärver parterna inte varandra, utan om någon avlider går dennes egendom direkt till barnen utan att sambon får någonting. Vill man att ens sambo ska ärva en när man dör, måste man skriva ett testamente där man anger detta. Man kan dock inte testamentera allt till sambon, utan barnen har alltid rätt att få ut sin laglott direkt. Detta gäller både gemensamma barn och barn från tidigare äktenskap.

För djupare kunskaper

Hoppas du fått ett lite bättre hum om skillnaderna mellan att vara gift och att vara sambo. Har du fler frågor kan du med fördel kontakt en jurist eller advokat här i Stockholm med inriktning på Familjerätt.

Här kan du läsa mer: https://www.familjerättstockholm.com

1 Jun 2018

Ska du flytta ihop?

Då hittar du all information du behöver i denna guide.  Vad skall du tänka på om du vill flytta ihop med din pojk eller flickvän?  Hur sköter man den praktiska fördelningen av uppgifter hemma?