Gemensam ekonomi och aktieportfölj?

Hur ska man tänka gällande ekonomin då man flyttar ihop? Vissa saker är känsliga och ekonomi är definitivt ett ämne som många par skyr som pesten. Det behöver man inte göra. Faktum är att många skulle kunna tjäna på att vara mer transparenta och bjuda in sin partner till en mer öppen dialog.

Oundviklig är nästan att en av kommer att tjäna mer pengar för tillfället - och kanske kommer den andre av er att göra så i framtiden? Ingen av er ska behöva skämmas över detta - den som tjänar mer ska inte skämmas över sin inkomst, och den som, för tillfället, tjänar mindre ska heller inte behöva göra det.

Man kan dels dela upp hyra och andra omkostnader - bensin, mat, bil och så vidare - efter en mer procentuell struktur än enligt hälften/hälften-principen som många följer per automatik. Genom detta - precis som vi gör med skatt - så får man ett mer jämställt förhållande.

Investera tillsammans och nå oanade höjder

Och: man kan även göra någonting tillsammans och nå oanade höjder: genom att spara tillsammans så kan man också säkra sin gemensamma framtid. Sätt upp ett konto dit ni avsätter pengar regelbundet - pengar som inte går att plocka ut utan bådas medgivande - och skaffa gärna ett ISK-Konto där ni kan sköta olika investeringar av aktier.

Ett ISK-konto innebär att ni inte betalar skatt på varje affär utan där ni betalar en schablonskatt varje år - oavsett avkastning eller förlust.

Private banking ger ytterligare fördelar

En annan nivå handlar om Private Banking. Det är en tjänst som erbjuds personer vars kapital nått en viss nivå - säg kanske tre miljoner kronor - och där man kan låta banken eller ett externt företag förvalta kapitalet. Pengar växer genom investeringar och sådana kan man låta experter sköta om.

Om ni skulle nå den nivå som krävs för private banking så är det definitivt en tjänst som ni bör nyttja - exempelvis genom att sätta upp en förmånlig pensionsplan och där ni slipper skatta bort större delen av den gemensamma kaka ni tillsammans har bakat.

Bättre service och personlig kontakt

Private banking är fördelaktig även sett till servicen. När som helsts å kan man ringa den kontaktperson man tilldelats för att ventilera något spörsmål eller en eventuell investering. Det är inte som med banken där man måste vänta in öppettider, boka in ett personligt möte och sitta med mössan i handen.

Med private banking kommer man i centrum, man blir behandlad med en helt annan respekt och man kan sitta ner och låta kapitalet växa utan att själv tvingas agera mer än nödvändigt. Om ert sparande och gemensamma kapital når oanade höjder så är private banking nästa steg för att ytterligare säkra er gemensamma framtid.

5 Oct 2018

Ska du flytta ihop?

Då hittar du all information du behöver i denna guide.  Vad skall du tänka på om du vill flytta ihop med din pojk eller flickvän?  Hur sköter man den praktiska fördelningen av uppgifter hemma?