Magasinering ger dig trygghet

Det finns två stycken scenarion som många av oss ställs inför. Det första är följande: vi flyttar kanske ihop med en annan person och köper en gemensam bostad; något som naturligtvis är helt fantastiskt – med som också medför vissa logistiska problem.

Vart ska man ställa alla saker? Två stycken bohag ska plötsligt förvandlas till ett ett gemensamt och det innebär att vissa möbler, vissa föremål och vissa saker inte kommer att få plats. De flesta bostäder har ett externt utrymme i form av exempelvis ett vindsförråd, men även med ett sådant så finns det problem. Det finns alltid saker som kanske inte passar just nu – men som i framtidens boende kommer att komma väl till hands. Dessutom så ska man även se till det rent emotionella också; en del föremål har ett sentimentalt värde och måste sparas av den anledningen.

Scenario nummer två då? Jo, vi kan säga att det gäller samma par och då detta bor i ett hus i Täby och har bott där under flertalet år. Man har genom dessa år samlat på sig saker och föremål – konst, möbler, skivor och annat – som har ett värde även rent ekonomiskt. Saker som inte passar in i bostaden i Täby – men som man inte vill förvara på vinden på grund av både stöldrisk och på grund av att klimatet kan åsamka stor skada. En tavla som placeras på en kall vind i Täby kommer att ta skada av fukt och kyla och därigenom förlora sitt värde.

Lösningen på båda dessa scenarion? Magasinering.

Prisvärd magasinering i Stockholm

Magasinering är en tjänst som innebär att detta par i Täby – oavsett om de nyligen flyttat ihop, eller om de bott tillsammans under flertalet år – kan hyra ett externt utrymme att ställa sina saker i. Skillnaden mellan ett vindsförråd är att magasinering är ytterst säkert och att man kan lämna sina saker i trygga händer.

Då det gäller magasinering så handlar det nämligen om att lokalerna och det hyrda utrymmet är uppvärmt och tempererat, det handlar om att det är övervakat och larmat och det handlar – framförallt – om en väldigt billig kostnad.

Fler och fler väljer idag magasinering och ser man till expansionen i Stockholm så är detta en tjänst som kommer att växa rejält. De mindre bostäderna där och de minimala, tillhörande utrymmen som erbjuds är, helt enkelt, vare sig tillräckliga eller säkra nog. Magasinering är för många ett absolut måste redan nu och fler kommer välja den lösningen i framtiden; det råder det inga som helst tvivel om.

17 Jul 2017

Ska du flytta ihop?

Då hittar du all information du behöver i denna guide.  Vad skall du tänka på om du vill flytta ihop med din pojk eller flickvän?  Hur sköter man den praktiska fördelningen av uppgifter hemma?