Nog med alla saker som ska flyttas

Ofta har man mycket att göra när man äntligen ska flytta ihop. Det räcker inte med att man letar och letar efter en gemensam bostad. Förutom att bostadsmarknaden är ganska hopplös, är det många praktiska saker som ska tas om hand. Ibland har båda haft egna hem och hushåll innan det är dags för att flytta ihop. Då kanske man inte vill ha dubbla skrivbord, dubbla matbord, dubbelt upp av soffor och så vidare. Antingen säljer båda sina möbler och sedan köper man nya möbler tillsammans, eller så bestämmer man vilka möbler man tar från den ena och vilka från den andra.

Det måste man lära sig i förhållandet

Det kan vara roligt att behålla vissa fina möbler som man har haft med sig in i det nya hemmet, bara det blir någorlunda rättvist så att det inte bara är den ena som får göra sig av med alla  sina möbler och att behåller alla den andras möbler. I alla förhållanden gäller det att vara rättvis, att lära sig ge och ta, att lära sig kompromissa med varandra. När man ska bo ihop är det viktigt att både kunna lyssna och kunna förmedla det man vill ha sagt. Det är lika mycket upp till en själv att kommunicera det som man har på hjärtat, som det är att lyssna. Båda måste kunna både lyssna och själv berätta vad man önskar och vill.

När de första grälen kommer

Det är inte alla par som grälar med varandra. Många par är så rörande överens att de inte känner något behov av att gräla med varandra. Då är dessa råd överflödiga. Däremot kommer alla par att vara oense om olika saker. Det är omöjligt att ett par tycker exakt likadant om precis allt. Som par växer man ihop. Man vänjer sig vid olika saker, även sådana saker som man inte tycker om från början. Man måste inte tycka om egenskaper som inte är trevliga, men man kan ha överseende med dem. Huvudsaken är att båda har överseende med varandras mindre trevliga egenskaper.

De par som faktiskt grälar, bör gräla på ett konstruktivt sätt, nämligen på så sätt att båda hittar lösningar när de grälar. Båda måste se att de kan lösa oenigheterna och att inte det som man är oense om påverkar förhållandet på ett dåligt sätt. Om man ska gräla, är det viktigt att inte bara säga vad man själv vill säga, utan även lyssna på den andra som grälar.

Gräla inte om städning av bostaden

Det är mycket viktigt att ni löser viktiga och praktiska frågor med varandra. Så det är viktigt att inte gräla om vem som ska städa. Lös det genom att anlita en städfirma som kommer och städar hemma hos er. Anlita en städfirma som kommer och hjälper er flytta ihop genom att flyttstäda era gamla bostäder. Här kan du läsa mer.

26 Dec 2018

Ska du flytta ihop?

Då hittar du all information du behöver i denna guide.  Vad skall du tänka på om du vill flytta ihop med din pojk eller flickvän?  Hur sköter man den praktiska fördelningen av uppgifter hemma?