Problem efter separation

När det är dags att flytta ihop med sin nya partner är det inte ovanligt med problem med den tidigare sambon om hur hemmet och ägodelar ska fördelas.

I de fallen man har gemensamma barn är det också mycket som måste lösas. Många skilda eller separerade föräldrar har olika åsikter om hur de gemensamma barnen ska skötas och uppfostras. Lagen säger att barn har rätt till båda sina föräldrar om inte barnen far illa hos någon av sina färäldrar.

Gemensamma barn

Men det handlar också om man tänker sig ha gemensam vårdnad eller om den ena föräldern ska ha så kallad juridisk vårdnad. Det är viktigt att komma överens så att barnen får det bra och inte kommer i kläm. Men oavsett om man har delad vårdnad eller ej, behöver man lösa boendet för barnen, det vanligaste är växelvis boende.

Men det finns också många som inte kommer överens om gemensamma ägodelar. Har man inte samboavtal och har skrivit ner vem som äger vad är det lätt att det blir konflikter.

När man inte kommer överens

Men det är dessvärre inte alltid så lätt att lösa hur man ska göra med ägodelar och vårdnaden av barnen. Det kanske är så att man inte bor i samma stad längre. Vem ska då få vårdnaden? För även om man inte är ihop med barnens mamma eller pappa längre är kärleken lika stor för barnen och tanken på att inte se sina barn växa upp är fruktansvärd. Men efter en jobbig separation och en infekterad relation med den före detta partnern kan det vara svårt att lösa problemen med barnen på ett vettigt sätt.

Ta juridisk hjälp

Det rekommenderas att söka professionell hjälp av en jurist inom familjerätt för att enklare lösa uppkomna problem som rör barnen. Barnen har inte valt situationen och kan må mycket dåligt när föräldrarna inte är sams. En erfaren jurist kan vara den tredje parten som behövs när det man har kört fast. Man får kunnig och erfaren hjälp med vårdnadsfrågor, barnens boende, bodelning och andra frågor inom familjerätt.

Lagen är inte alltid så lätt att tolka för vanliga människor så det är tryggt att ha en kunnig jurist som kan hjälpa till i juridiska frågor. När det gäller bodelning måste man kunna påvisa kvitton eller skrivna avtal mellan parterna för att reda ut vems ägodelar sonm hör till vem. Annars gäller att man delar lika enligt äktenskaps- och sambolagen.

 

4 Jun 2019

Ska du flytta ihop?

Då hittar du all information du behöver i denna guide.  Vad skall du tänka på om du vill flytta ihop med din pojk eller flickvän?  Hur sköter man den praktiska fördelningen av uppgifter hemma?