Ska du flytta till Göteborg?

Det är härliga tider om man har blivit kär och kanske vill flytta ihop. I början av ett förhållande kanske man inte kan tänka sig att det ska finns något avstånd till den som man är kär i. Att då behöva bo på än den ena och än den andra platsen är inte optimalt. Istället för att flytta mellan två platser vill man till sist bo ihop.

Men är man två vuxna som kanske har bott ensamma ett tag, kanske man har många saker som till en början inte får plats i den gemensamma bostaden. Då kan det vara bra att magasinera sakerna i en säker förvaring tills man har råd med en större bostad.

Vilket slags magasin är bäst?

När man ska förvara sina saker, möbler och böcker kan man behöva en plats som både är säker, torr och där skadedjur inte kommer åt. Att förvara saker i en källare kan innebära att de blir fuktskadade. Särskilt böcker är mycket känsliga för fukt och kan bli riktigt skadade. Då är det bättre med en vind, som sällan blir fuktiga, om det inte är så att vinden har drabbats av fukt eller är mögelskadat. Det är även viktigt att platsen för förvaring är säker så att ingen snor alla saker. Man vill ju inte att sakerna ska komma bort, stjälas och inte finnas när man väl vill ha dem. Ibland kan det finnas skadedjur som skalbaggar, malar och till och med råttor om man skulle komma på att magasinera i ett uthus. Det är aldrig någon bra idé, då det inte är säkert att förvara möbler och saker i ett uthus. 

Bästa förvaring i köpta magasin

Det lönar sig att magasinera i riktiga magasin som har bemanning och med personal som ser till så att det hålls rent, torrt och säkert. Då kan det företag som erbjuder magasinering hålla vakt så att ingenting far illa eller försvinner eller drabbas av skadedjur. Särskilt om man har värdefullare saker och fina möbler som man inte vill ska försvinna är det värt att magasinera i riktiga magasin. De möbler som man kan skruva isär så att man behöver en så liten yta som möjligt. Det blir billigare om man inte behöver så stor plats. Och det är mer praktiskt med isärskruvade möbler. Behöver man hjälp med att flytta sakerna till magasinen så kan man få det av företaget som hyr ut magasinen i Göteborg. Genom att förlägga magasinen i ett område utanför centrala Göteborg så kan man ta lägre priser.

13 Jan 2020

Ska du flytta ihop?

Då hittar du all information du behöver i denna guide.  Vad skall du tänka på om du vill flytta ihop med din pojk eller flickvän?  Hur sköter man den praktiska fördelningen av uppgifter hemma?