Tänk på juridiken när ni flyttar ihop

Att flytta ihop innebär ett jättekliv i ett förhållande. När två människor flyttar ihop för att leva tillsammans i ett parförhållande är det en bekräftelse på att man verkligen vill dela livet tillsammans.  Är det första gången man bor tillsammans med någon som inte är ens direkt familj innebär det så klart en stor tällning. Det kan vara underbart men det kan också vara jättejobbigt, allt på en och samma gång. Är man van att sköta sig själv i sitt eget hushåll kan det bli svårt att plötsligt kompromissa om de mest vardagliga ting. Samtidigt ska kärleken hållas vid liv, något som inte alltid är så enkelt när vardagen tränger sig på.

Många vet inte vad som gäller juridiskt i ett samboförhållande

Penna, miniräknare och papper med diagramoms

Det är klart att man koncentrerar sig på sina egna och sin partners känslor och försöker få livet tillsammans att fungera. Men allt eftersom tiden går och man vänjer sig vid att leva ihop kan det vara bra att börja fundera kring sambolivet ur ett vidare perspektiv, till exempel juridiskt. Vad innebär det egentligen att bo ihop som sambor? Är det samma lagar och regler som i ett äktenskap?

Generellt är människor som bor i samboförhållanden ganska dåligt underrättade om vad detta innebär juridiskt, något som brukar visa sig när den ena partnern dör. Många tror att man ärver sin sambo, men så är det inte. Som sambo ärver man ingenting och har man barn tillsammans går arvet direkt till dem. Det enda man får är hälften av det gemensamma bohaget, som består av huset man bor i och den egendom som köpts in för att användas som gemensamt bohag.

Att vara sambor är inte detsamma som att vara gifta

Att vara sambo skiljer sig kanske inte så mycket från att vara gift när man tänker på det ur ett relationsmässigt och vardagligt perspektiv. Men juridiskt är det ganska stor skillnad. Vid ett äktenskap så är all egendom gemensam, oavsett om någon av makarna haft den innan äktenskapet. Om makarna skiljer sig läggs således all egendom i en hög och delas jämnt mellan parterna. Så är det inte i ett samboförhållande.

När sambor separerar sker för det första en bodelning endast om någon av parterna begär det. Och det är alltid bara huset och det gemensamma bohaget som delas upp, inte privata tillgångar som parterna har. Med det gemensamma bohaget menas möbler och annat som köpts in gemensamt för att användas i vardagslivet.

Skriva ett samboavtal

Vill man att det gemensamma bohaget ska delas upp annorlunda, kanske för att någon av parterna betalat mer för det än den andra, kan man skriva ett samboavtal. Ett samboavtal är ett avtal där man reglerar hur det gemensamma bohaget ska delas upp och det kan bara gälla detta gemensamma bohag, inte eventuell övrig egendom. Vill man till exempel att ens sambo ska ärva pengar eller annan enskild egendom när man dör så måste man skriva det i ett testamente, annars får hen ingenting.

Ta hjälp av en advokatbyrå som kan familjerätt

Ett samboavtal är giltigt när det undertecknats av båda parter, det behöver inte registreras någonstans. Vill man ha hjälp med att skriva ett samboavtal kan man vända sig till en advokat med kunskap inom familjerätt. Det finns flera advokatbyråer som specialiserat sig på familjerätt och som kan svara på juridiska frågor kring samboförhållanden. En advokatbyrå kan såklart också hjälpa till att svara på frågor om arv och att skriva testamente. Om parterna har egna barn sedan tidigare kan turerna kring arv och gemensam egendom bli ganska snåriga, och då är det skönt att kunna konsultera en advokat som kan hjälpa till att reda ut vad som gäller.

26 Aug 2019

Ska du flytta ihop?

Då hittar du all information du behöver i denna guide.  Vad skall du tänka på om du vill flytta ihop med din pojk eller flickvän?  Hur sköter man den praktiska fördelningen av uppgifter hemma?