Tunghantering för dig som privatperson

Tunghantering och tungtransporter är ett område som många förknippar endast med industrier och verkstäder. Sant är att många av de uppdrag som företag inom tunghantering får handlar om att lyfta - och transportera - exempelvis maskiner som ska användas för industriella syften. Lika sant är emellertid också att du som privatperson kan komma att behöva professionell hjälp med tungtransport i framtiden.

Det många idag har börjat märka är att räkningen för el når nya höjder och smått absurda nivåer. Detta gör också att man som villaägare börjar se över alternativen för att sänka dessa priser och där man primärt också tittar på vilken typ av uppvärmning som kan hjälpa till med detta.

Ska du exempelvis investera i en luftvärmepump så ska också denna flyttas från punkt A till punkt B. Samma sak om du ska flytta luftvärmepump från exempelvis din sommarstuga till din ordinarie villa - båda dessa är exempel på när tunghantering kommer in i vardagen och berör vanliga privatpersoner.

Tunghantering för dig som investerat i någonting med hög vikt

Ett annat exempel på detta, utöver att flytta luftvärmepump, handlar om när man som privatperson köper exempelvis ett spabad och ska få detta på plats i exempelvis trallen på uteplatsen. Det sker inte manuellt och där du och några kompisar lyfter ned spabadet i den yta som du förberett och sågat till.

Istället så sker lyftet via exempelvis en kranbil och där man enkelt - uppifrån - kan placera in spabadet på den givna platsen. Samma sak kan även sägas om exempelvis friggebodar och färdigbyggda attefallshus: man använder sig av tungtransport och tunghantering för att få dessa på plats på tomten hos privatpersoner.

Det är således inte enbart industrier och verkstäder som behöver professionell tunghantering. Investerar du som privatperson i någonting som väger mycket och som är svårt att frakta så kommer du med fördel att kunna använda dig av den professionella hjälp som finns tillgängligt. Detta till rimliga priser dessutom.

5 Apr 2023

Ska du flytta ihop?

Då hittar du all information du behöver i denna guide.  Vad skall du tänka på om du vill flytta ihop med din pojk eller flickvän?  Hur sköter man den praktiska fördelningen av uppgifter hemma?